לפני ואחרי

לירן בתחילת התהליך
לירן באמצע התהליך
לירן בסוף התהליך
התחלת התהליך
סוף התהליך